Blog Tijd voor verandering: vernieuwend Lean

Tijd voor verandering: vernieuwend Lean

blog | 26 maart 2018


Regelmatig duikt er een blog of een artikel op over waarom Lean niet werkt. In een eerdere blog heb ik daar zelf ook al eens wat over geschreven.  Als in 50, 75 of 80 % van de situaties Lean niet werkt, zijn er dus ook best wat situaties waarin Lean wél werkt. Is dat altijd optimaal? Hoogstwaarschijnlijk niet. Zelfs het Toyota Production System, de bakermat van Lean, groeit nog steeds.


Lean gaat niet alleen over procesverbetering en denken in kosten. Als het zich daartoe beperkt, vergeet dan maar dat het een succesvolle toepassing wordt. Het laat je bedrijf Lean lijken, maar is het niet, en organisaties beginnen dit inmiddels steeds meer te ontdekken. 

Je past 5S, Value Stream Mapping  en andere tools toe, voert met enige regelmaat een Kaizen Blitz uit, echter om de een of andere reden besteed je aan het ontwikkelen van je medewerkers naar zelfstandigheid en eigenaarschap geen aandacht. Wil je met Lean echt groeien stel dan je medewerkers in staat om zichzelf te ontwikkelen tot een zelfstandig probleemoplosser.


Met Lean werken betekent met Lean groeien


Organisaties en bedrijven waar Lean wel werkt, kennen geen ‘tool blindheid’. Zij kijken veel verder dan de tools en creëren een cultuur waarin Lean wordt gezien als een activiteit voor persoonlijke ontwikkeling van de mensen. Met Lean werken betekent voor hen met Lean groeien. Zijn deze organisaties en bedrijven over een nacht ijs gegaan? Zeker niet. Zij hadden niet de verwachting dat Lean direct zou werken, maar hebben steeds stapjes gezet om te groeien.


De juiste motivatie is het streven naar continue verbetering in alle onderdelen van de organisatie met je mensen als middelpunt. Lean werkt vooral als het gezien wordt als een manier van managen voor de toekomst. Gericht op de toekomst voor de hele organisatie.


Een uitspraak, toegeschreven aan Confusius, zegt:

Als je een jaar voorspoed wilt, groei graan

Als je tien jaar voorspoed wilt, groei bomen

Als je honderd jaar voorspoed wilt, laat je mensen groeien


Mensen groeien als ze de gelegenheid krijgen om hun kennis, kwaliteiten en vaardigheden toe te passen. Drie elementen komen daarbij voor ieder mens in beeld: 

  • Talent: het vermogen om hun taken goed te doen
  • Creativiteit: het vermogen om continu te verbeteren wat ze doen
  • Enthousiasme: hun krachtige wens om dit allebei te doen


Vernieuwend Lean


Deze drie elementen vormen de kern van het werken met Strength-based Lean, een vernieuwende aanpak van Lean. Het werkt aan verbeterinitiatieven met een slim onderzoek naar mogelijkheden en nodigt uit om naar krachten en kansen te kijken. Daarbij zetten mensen hun talent, creativiteit en enthousiasme in. Door de focus te richten op wat wel werkt, vergroot deze vernieuwende aanpak van Lean de energie en motivatie en creëert betrokken en bevlogen mensen. Want wat Lean aandrijft is te vinden in de mensen die het dichtst bij het werk staan. Als we daar op inzetten, ja, dan gaat Lean echt werken en echt groeien.


Naar training vernieuwend Lean