Blog Strength-based Lean en WHY

Strength-based Lean en WHY: succes verzekerd

blog | 18 april 2019


In welk bedrijf of welke organisatie je tegenwoordig ook binnenstapt, nagenoeg allemaal zijn ze op de een of andere manier aan de slag met Lean. Je ziet grote organisaties die complete Lean transformaties ondergaan en ook in kleine bedrijven en zelfs op scholen is Lean terug te vinden. Maar is WHY hun drive?


Dat Lean in veel bedrijven en organisaties nog steeds niet werkt is een gegeven. De verwachte resultaten stagneren, vaak doordat men met Lean snelle, en dus korte termijn resultaten wil behalen. Dat heeft te maken met het ontbreken van leiderschap: het management, de directie, staat aan de zijlijn en moet er van overtuigd worden dat de keuze voor Lean toch echt de juiste keuze is.


In een grote organisatie werd in het eerste jaar met Lean projecten een besparing gehaald van 3 miljoen euro. De directie was enthousiast en vond dat de hele organisatie met Lean moest gaan werken. Black Belts en Green Belts werden opgeleid en vele medewerkers werden bekend gemaakt met Lean door middel van workshops en trainingen. Inmiddels is de organisatie tien jaar verder na de start met Lean en zien we dat het vuur en de passie er uit is, ook bij de directie. Op sommige plekken in de organisatie werkt het nog, maar het enthousiasme waarmee aan Lean werd begonnen is niet meer terug te zien.


Lean en WHY


Wat missen we hier? Het vertrekken vanuit WHY. Waarom willen we met Lean gaan werken? Wat is ons doel daarmee op de lange termijn? Wat je altijd wilt bereiken met Lean is dat je waarde toevoegt voor de klant. En dat steeds weer, en weer , en weer… 

WHY ligt aan de basis van ieder lean bedrijf of organisatie. Zij weet dat dit alleen gedaan kan worden door alle medewerkers te engageren, te respecteren en hen te leren hoe ze elke dag kunnen veranderen vanuit de verbinding met WHY: waarom doen we wat we doen.


Wat maakt Lean zo lastig


We focussen continu op de gaps en de zwakheden in processen, systemen en mensen. Lean veronderstelt dat er een perfecte situatie is en dat de huidige situatie nog niet de perfecte is door verspillingen en zwakheden. Deze focus op fouten en een uit balans zijnde aandacht voor verspillingen heeft de neiging om het werken met Lean juist te verzwakken. Ook als er successen worden behaald, want op den duur blijkt het steeds lastiger te worden om de continuïteit van verbeteren te handhaven.


Strength-based focus


De strength-based benadering van Lean heeft een geheel ander uitgangspunt en gaat een stap verder dan de traditionele probleem georiënteerde aanpak. Zij vertrekt vanuit de kracht van het bedrijf of de organisatie, vanuit WHY. In plaats van te kijken naar wat niet werkt, naar verspillingen, helpt de strength-based benadering juist om te onderzoeken wat wel al werkt en wat nu al waarde genereert. De mensen en hun kracht in de verbinding met WHY vormen daarin het absolute middelpunt.

De directeur heeft mij uitgenodigd voor een gesprek over de mogelijkheden van de Strength-based benadering in hun kwaliteitsproject dat voor het grootste gedeelte in het teken staat van het ‘implementeren’ van Lean in de organisatie. Ik stel vragen om de verbinding met het project  te maken. Hij laat mij een overzicht  zien met resultaten:  de laatste weken zijn minder goed, daarvoor is een periode met goede resultaten te zien. Hij wil de resultaten weer terugbrengen naar het niveau van de goede periode. Ik focus op de goede periode en vraag hem wat maakte dat de resultaten in die periode zo goed waren. 

De kracht van Strength-based Lean is de gecombineerde focus op het systeem én de mensen. “Develop people and then built products”, zeggen ze bij Toyota. Het is de basis voor het creëren van een cultuur van continu verbeteren die essentieel is voor het succes van Lean. Dit vraagt om het richten van de aandacht op wat krachtig is, wat goed gaat. Om het begrijpen dat er altijd iets is wat werkt, hoe groot de uitdaging ook is. Om het fundamenteel veranderen van de richting van de vragen die het bedrijf of de organisatie zichzelf stelt en zo medewerkers én management betrokken laat zijn vanuit het hart rondom waarden, visie, zorg voor en betekenis in hun werk. Kortom het creëren van de zo gewenste Lean cultuur waarin WHY ‘the centre of the universe’ vormt.


De strength-based benadering komt uitgebreid terug in mijn programma Strength-based Lean.unsplash