Blog Met SOAR naar een nieuwe tijd

Met SOAR naar een nieuwe tijd

blog | 10 juni 2020


Langzaam zetten we stappen om in een nieuw ritme te komen. Daarbij wil je vooruit kijken en stel je jezelf vragen. Hoe ziet mijn organisatie eruit in de nieuwe tijd? Wat is de beweging die ik wil maken om daar te komen? Wat wil ik zijn en wat wil de organisatie zijn in deze COVID-19 wereld? En wat erna?


Betekenis geven


Het is een tijd waarin betekenis geven veel waarde heeft gekregen. ‘Magnified meaning making’ noemt David Cooperrider dit in zijn artikel Appreciative Inquiry in a Broken World. Wat zo waardevol is in deze tijd is om jezelf vragen te stellen die je vooruit helpen. Vragen die je perspectief op de toekomst bieden, generatieve vragen.


Generatieve vragen vertrekken vanuit je sterkten, je kracht, om vervolgens te onderzoeken wat je dromen en wensen zijn en waar je hart naar uitgaat. Er ontstaat zo een pad naar betekenisvolle resultaten voor jou en voor je organisatie. Dit is de weg die SOAR volgt.


SOAR is een krachtige positieve benadering die focust op Strengths, Opportunities, Aspirations en Results (sterkten, kansen, ambities en resultaten. Lees meer in mijn vorige blog). Het volgen van de weg met SOAR is het voeren van zinvolle gesprekken aan de hand van generatieve vragen.


Strengths


In de gesprekken over sterkten onderzoeken je wat echt goed gaat en wat bijdraagt  aan het succes van de organisatie. Dit vormt de basis voor verdere ontwikkeling en het creëren van strategisch voordeel.

Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

 • Waar kunnen we op bouwen?
 • Wat doen we echt goed?
 • Wat zijn onze grootste pluspunten?
 • Waar zijn we het meest trots op?


Opportunities


In deze gesprekken onderzoek je nieuwe mogelijkheden en vaardigheden om je verder te brengen. De uitdagingen waar je samen voor staat reframe je naar nieuwe en fascinerende mogelijkheden.

Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

 • Wat zijn pakkende mogelijkheden, nieuwe ideeën, innovaties?
 • Wat zijn onze grootste uitdagingen?
 • Hoe kunnen we onze uitdagingen reframen om enerverende mogelijkheden te zien?
 • Wat wordt samen met anderen mogelijk?


Aspirations


Je sterkten en kansen zijn je inspiratiebron voor je ambities. Daar wil je de superlatieven van. De gesprekken zijn gericht op het creëren van gedeelde beelden van een toekomst die er mag zijn.

Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

 • Denk je eens in dat je nog veel verder gaat dan je sterkten en kansen. Hoe ziet dat eruit?
 • Wat zijn onze dromen en wensen?
 • Wat willen we zijn?
 • Welke waarden drijven onze ambities?
 • Wat geeft jou en je organisatie vleugels?

Results

Nu is het moment aangebroken om het gedeelde beeld van de gewenste toekomst te vertalen naar tastbare en meetbare resultaten. In deze gesprekken maak je de stap van creativiteit naar realiteit.

Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

 • Hoe weten we wanneer we succesvol zijn en een positief verschil maken?
 • Wat zijn onze meetbare en betekenisvolle resultaten?
 • Hoe maken we onze sterkten, mogelijkheden en ambities tastbaar?

Samen doen


Als je deze gesprekken gaat voeren doe dat dan vooral met je mensen in de organisatie. Ook zij maken deze periode met al zijn ongemakken door en kunnen je als geen ander helpen om kansen en waardevolle mogelijkheden te zien voor de toekomst. Laat ze vooral meedenken en mee doen en geef ze daarvoor de ruimte. Zij zijn je drijvende kracht. Betrek zeker ook je stakeholders zoals klanten, leveranciers en je omgeving. Samen sterk geldt meer dan ooit voor je organisatie en voor iedereen die daarbij betrokken is.


Bedenk, de grootste mogelijkheden zijn altijd verborgen op de meest onverwachte plaatsen.

 

Wil je meer weten over SOAR?