Blog De SWOT-analyse voorbij

De SWOT-analyse voorbij...

een krachtig positief alternatief

blog | 12 februari 2020


De SWOT analyse, wie kent deze niet. In iedere organisatie of bedrijf is deze wel eens ingezet, vaak op het niveau van strategievorming en planning door directie en management. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In het Nederlands sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Heb je wel eens een SWOT analyse gedaan, dan heb je ongetwijfeld ervaren dat het een proces is, waarbij vooral de zwakten en bedreigingen veel aandacht krijgen. Gevolg is dat negatieve energie overheerst. Dat kan anders met SOAR. Opmerkelijk is dat dit nog nauwelijks of niet bekend is in Nederland.


Wat is SOAR


SOAR is een krachtig positief alternatief dat focust op Strengths, Opportunities, Aspirations en Results, in het Nederlands sterkten, kansen, ambities en resultaten. Het vindt zijn basis in Appreciative Inquiry, waarderend onderzoeken, en in de strength-based benadering van de organisatie. Uitgangspunten zijn de positieve en relationele principes die we terugvinden in waarderend onderzoeken. Daarmee appelleert SOAR aan de mensen in de organisatie en betrekt hart, hoofd en handen van alle medewerkers.


Waarom SOAR


SOAR onderscheidt zich van SWOT door het betrekken van alle stakeholders. Het is dus niet alleen een analyse door de directie en het management, maar betrekt ook stakeholders die traditioneel niet worden betrokken bij  strategische planning zoals medewerkers, klanten, leveranciers, business partners en mensen uit de gemeenschap. Deze ‘whole system’ benadering maakt dat stakeholders zien en begrijpen hoe de organisatie werkt en waar hun unieke bijdrage een verschil maakt. Voor directie en management ontstaat een waardevol breder inzicht in de ideeën en de betrokkenheid van de stakeholders.


SOAR richt zich op het vinden van de sterkten, kansen en  mogelijkheden in plaats van op problemen, zwakheden en bedreigingen. Sterkten, kansen en mogelijkheden zijn de inspiratiebronnen voor de ambities en de resultaten.
Gaan we dan voorbij aan de zwakten en bedreigingen? Zeker niet. We herformuleren ze en geven ze de gepaste aandacht in de dialoog over sterkten en mogelijkheden. Wat we goed doen is waar we meer van willen en dat geeft energie.


SOAR doen is dialoog


Het toepassen van SOAR is het voeren van de dialoog met alle betrokken stakeholders. In de dialoog over sterkten gaan we op zoek naar dat wat goed gaat, waar we succesvol in zijn. We onderzoeken hoe dat nog meer en beter te gaan doen. Vervolgens gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden, kansen, ideeën en innovaties.
In de dialoog over ambities creëren we een beeld van de toekomst gebaseerd op onze dromen en ambities. We focussen op wat er kan zijn en welke ambities we waar willen maken.
Tot slot komen in de dialoog de resultaten in beeld. Hoe weten we wanneer we succesvol zijn.


Het mooie van SOAR is dat je het niet alleen kunt toepassen in strategische planning op directie en management niveau, maar in alle lagen van de organisatie. Ook in teamcoaching en individuele coaching kun je SOAR heel mooi gebruiken.


Kennismaken met SOAR?