Blog Raakt Lean de juiste snaren

Raakt Lean de juiste snaren?

Blog | 15 oktober 2018


Recent hoorde ik van een grote organisatie die Lean ‘ontmantelt’, omdat de effecten nauwelijks of niet meer zichtbaar zijn en niet meer opwegen tegen de inspanning en de kosten. Regelmatig verschijnen blogs waarin percentages van 70 % en zelfs 90 % worden genoemd van Lean Transformaties en initiatieven die niet het gewenst effect bereiken. Laat je hierdoor echter niet ontmoedigen. Lean in je organisatie kan wel degelijk slagen. De vraag is: raakt Lean in je organisatie wel de juiste snaren?

 

Lean mislukt, omdat…


Waarom Lean Transformaties en initiatieven mislukken, is terug te voeren op de volgende oorzaken:

Lean wordt gezien als een toolbox. De nadruk ligt vooral op de toepassing van de tools en de technische kant van Lean. Dat geeft in het begin vaak een vliegende start met tastbare resultaten. Naarmate de tijd verstrijkt, zakt de halleluja-stemming, worden resultaten steeds spaarzamer en komen ze moeizaam tot stand. Motivatie en energie ebben weg.

Lean past niet of onvoldoende in het reeds aanwezige managementsysteem. Management denkt dat de bestaande processen niet hoeven te veranderen. De nadruk ligt op een cultuur die uitgaat van wie het niet goed doet.

Om oorzaken te vinden zijn nieuwe skills en tijd nodig. Dat wordt niet door het management onderkend en gesteund. Eerder uiten ze hun frustratie als het weer niet goed gaat.

Mensen worden gezien als een kostenpost. Het vullen van de spreadsheets met cijfers is belangrijker dan leren en maakt dat Lean geen succes wordt.

Als management zegt dat ze ‘Lean willen doen’ in plaats van ‘Lean willen zijn’ hebben ze niet begrepen wat nodig is om de organisatie te veranderen.


Kan Lean slagen? Ja, zeker wel. Daarvoor is het nodig om een Lean cultuur te creëren als basis. Om aandacht te geven aan de mensen in je organisatie.


Lean ontwikkelt mensen


Lean is een filosofie die mensen ontwikkelt en die uitgaat van klanten en klantwaarde creëren.    Resultaten in een organisatie hangen af van het gedrag van mensen. Pas als mensen echt begrijpen waarom Lean belangrijk is voor de organisatie dan zijn ze in staat om Lean te gebruiken in lijn met het doel van de organisatie. Shigeo Shingo, die het Toyota Productie Systeem verder ontwikkelde, omschrijft dit heel mooi: wil je ideale resultaten bereiken, werk dan aan ideaal gedrag van mensen. Hier ligt een heel belangrijke rol voor het management. Zij moeten het mogelijk maken dat mensen zich kunnen ontwikkelen in lijn met de filosofie van Lean.


Mensen laten ontdekken, onderzoeken, vragen, ze oprecht nieuwsgierig laten zijn, ze hiertoe de kans bieden.  Je vindt het terug in de Strength-based benadering van Lean.


Strength-based Lean


Vrij vertaald betekent Strength-based 'gebaseerd op kracht'. Werken vanuit de kracht van de mensen, het team of de organisatie. Je onderzoekt wat goed is, bruikbaar en succesvol en hoe je daarvan kunt leren en jezelf versterken, waarbij je beweegt in de richting van het ontwikkelen van de toekomst die je graag zou willen zien.


Als ik mensen vertel over Strength-based Lean krijg ik vaak als reactie: “ja, maar dat doen wij al.” Bij doorvragen blijkt dat er wel naar successen wordt gekeken en dat ze ook worden benoemd. “We zijn succesvol geweest in het elimineren van de verspillingen in het proces.” “We hebben 5S succesvol toegepast.”

Dat is natuurlijk heel mooi, maar niet wat Strength-based Lean bedoelt. Dat gaat uit van wat goed gaat, al goed gaat, en hoe dat elders in het proces of de organisatie te gebruiken is. Je verbindt dit met het gedrag van mensen: successen geven energie om het nog beter te doen. Daarbij benut je ook de wijsheid en de energie van je groep of je team en geef je samen de gewenste ontwikkeling vorm. Belangrijk is om Strength-based Lean ook zo te noemen. Het bepaalt de richting en de oriëntatie van Lean.


Lean is leren en groeien


Een Lean organisatie willen zijn is lang niet zo gemakkelijk als het lijkt. Wil Lean succesvol zijn dan is het belangrijk om steeds opnieuw energie te injecteren om het gedrag van mensen te versterken. Daarvoor is ook tijd nodig. Je kunt het allemaal snel willen, maar als je na twee of drie jaar moet constateren dat Lean je niet heeft gebracht wat je ervan verwachtte, hoeveel tijd en energie ben je dan verloren?


Zorg dus dat vanaf het moment dat je met Lean aan de slag gaat, er veel aandacht is voor de mensen. En merk je dat Lean in je organisatie nalaat, dan is het nog steeds mogelijk  om het om te buigen in de goed richting.  Ik moedig je aan om iedere terugslag in je werken met Lean te zien als een kans om de juiste snaren te raken en te leren en te groeien.


Wil jij dat Lean in je organisatie weer in de goede richting gaat en wil je daarvoor de juiste snaren raken , dan help ik je daar graag bij met een VIP krachtsessie Lean.