Blog Is Lean Six Sigma verzadigd

Is Lean Six Sigma verzadigd?

Blog | januari 2017


'We zijn al enige tijd met Lean Six Sigma bezig en het verbeteren stokt'

‘De passie en de drive voor Lean nemen af’

‘Het gaat steeds over fouten en verspillingen, terwijl er ook heel veel goed gaat’

‘Het gaat veel over instrumenten en cijfers, ik mis de aandacht voor de mensen’

‘Ik vind werken met Lean best leuk, maar mijn manager is er minder gecharmeerd van’

Dit zijn uitspraken die ik regelmatig hoor in gesprekken over Lean in de praktijk. Wellicht herken je ze. De vraag rijst hoe het dan gaat met Lean (Six Sigma). Is het concept verzadigd? Zijn we op een keerpunt aangeland? Of staan deze uitspraken op zichzelf?


Lean Six Sigma gaat over de methode en de tools

In de afgelopen weken las ik verschillende artikelen over waarom Lean (Six Sigma) niet zou werken. In zijn artikel Lean Six Sigma must be a waste of time and energy schrijft Joseph Paris, dat veel van de literatuur en het materiaal dat gebruikt wordt bij het onderwijzen en trainen van Lean Six Sigma vooral gaat over de methode en de tools, het ‘hoe’. Ook wordt volgens Paris een aanlokkelijk beeld gecreëerd van hoe de wereld er uit kan zien door Lean Six Sigma te omarmen als het belangrijkste onderdeel van ieder continu verbeter programma. Echter zaken die juist belangrijk zijn voor het succesvol slagen van Lean Six Sigma, zoals leiderschap en communicatie zijn volgens Paris vaak weggestopt achter in de boeken.


Falend leiderschap

Philip Holt geeft in zijn artikel Lean werkt niet (en wat daaraan te doen) aan dat de meerderheid van de cijfers laat zien dat 70 % van de Lean Transformaties niet het beoogde resultaat haalt en dat zelfs in 90 % de organisatie 5 jaar na de Transformatie niet beter of slechter presteert dan daarvoor. Hij noemt falend leiderschap als vaak genoemde oorzaak hiervoor en komt tot de hypothese dat Lean Experts er niet in slagen in te grijpen bij de werkelijke problemen van falend leiderschap. In plaats van gericht zijn op het gewenste leiderschap faciliteren ze vooral verbeterprocessen.


Wat is nodig?

Paris ziet dat vooral de methode en de tools aandacht krijgen. Holt ziet dat Lean Experts zich vooral bezighouden met verbeterprocessen. Beiden signaleren dus vooral veel aandacht voor het ‘hoe’ wat leidt tot te weinig aandacht voor het creëren van een Lean cultuur waarin de mensen de sleutel vormen voor een succesvolle toepassing van Lean (Six Sigma). Volgens Holt zal dat pas veranderen als de Lean Experts bereid zijn de discipline te ontwikkelen om de ontwikkeling van leiderschap centraal te stellen in de Lean Transformatie. Paris ziet ‘stewardship’ als een oplossing , een rol die de verbinding vormt tussen alle lagen van de organisatie en de omgeving creëert die nodig is om Lean Six Sigma succesvol te laten zijn. Hij noemt dit niet, maar dit is duidelijk een rol voor de Lean Expert.


Strength-based 'state of mind'

Een ontwikkeling die de Lean Expert een handvat geeft voor een benadering die werkt vanuit de kracht van de mensen is de Strength-based benadering van Lean Six Sigma. Het creëert een gecombineerde focus op het systeem en de mensen en laat een andere ‘state of mind’ ontstaan door het toepassen van de veranderprincipes van Appreciative Inquiry in de dagelijkse praktijk van Lean Six Sigma. Juist dat fundamenteel veranderen van de richting van denken en handelen is nodig om Lean Six Sigma mee te laten gaan in de huidige tijd waarin zingeving en ontplooiing van de mens centraal staan. Het is de basis voor het creëren van een Lean cultuur.


Dit vraagt een andere kijk van de Lean Expert én van de leiders. Wat zie je bij leiders die werken vanuit de principes van Appreciative Inquiry?


Zij verbinden zich met anderen in de organisatie om samen een weg te creëren die de organisatie beter maakt

Zij willen leren en veranderen

Zij kiezen voor de positieve benadering van verandering, begrijpen dat successen vertrouwen geven en dat dit bijdraagt aan het verbeteren van de motivatie van medewerkers in de uitvoering van hun werk

Zij leiden als coach of mentor en helpen mensen in de organisatie om te leren, te groeien en zich te ontwikkelen


De Lean Expert heeft hierin een grote rol. Naast zijn kennis van methoden en tools en het faciliteren van verbeterprocessen is het belangrijk dat hij in staat is om medewerkers én leidinggevenden betrokken te laten zijn vanuit het hart rondom waarden, visie, zorg voor en betekenis in hun werk. Betrokken in wat ze doen en hoe ze het doen, waarbij ze vooral worden gedreven door waarom ze het doen.


Het concept van Lean (Six Sigma) is niet verzadigd, maar vraagt wel om een nieuwe impuls, een upgrade naar de strength-based ‘state of mind’, die zorgt voor een andere focus. Het geeft de Lean Expert het verbindend vermogen om de gewenste Lean cultuur te realiseren.